คอร์ดบทเพลงและผู้บรรเลง

ถ้าหากจะให้พูดถึงนักดนตรีส่วนมาก ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้น เราอาจจะรำลึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ถูกใจไปพร้อมกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนมาก ค่อนข้างเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความบันเทิง และเป็นหนทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะเช่นนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจจะสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นกัน ถ้าหากนักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็เกือบจะไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นวิถีทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะปฏิบัติหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมทั้งทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจจะเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ ก็เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมทั้งแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะเช่นนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะได้นั้น จำเป็นต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นส่วนประกอบโดยรวม ถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะหรือน่าติดตามฟังแต่อย่างใด
Social tagging:

Comments are closed.